2024-07-22 23:10

Terms and Rules - Matforum

Genom att bli medlem godkänner du följande:

Du är ansvarig för innehållet i dina inlägg.

Du förbinder du dig att aldrig lämna ut ditt lösenord till någon person. Du förbinder dig också att ALDRIG använda en annan persons konto oavsett orsak. Du rekommenderas också STARKT att använda ett komplicerat och unikt löseord för ditt konto, detta för att förhindra att någon stjäl din identitet.

Notera att för varje inlägg du skriver så registeras din IP-adress i händelse av att du behöver stängas av eller att din Internet-leverantör behöver kontaktas.

Forumägarna förbehåller sig rätten att röja din identiet (och eventuellt annan insamlad information) i händelse av klagomål eller rättsliga åtgärder vidtagna på grund av ditt användande av detta forum.

Notera att det är omöjligt för forumvärdar och ägare av detta forum att bekräfta äktheten i publicerat material. Kom ihåg att vi inte aktivt granskar de postade inläggen. Alla inlägg uttrycker författarens åsikt och inte nödvändigtvis detta forums, dess forumvärdars eller dess ägares åsikter.

Forumet placerar en cookie, en textfil innehållandes information (som exempelvis ditt användarnamn och lösenord), i din webbläsares cache. Detta används BARA för att hålla dig in- och utloggad. Forumet samlar inte in eller skickar någon annan information till din dator.

Du förbinder dig också att läsa igenom och följa forumets Regler.

Annonser

Powered by EzPortal