Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - Gunnar N8

1
Dessvärre är det nog inte själva knappen som fallerar. Snarare något som sitter på kretskortet. Jag har en N8 so bara går så länge man håller inne startknappen. Normalt ska den börja gå konstant efter några sekunders tryck.
Har du provat att sätta maskinen på högsta hastighet? Ibland startar de inte på de lägre hastigheterna. varför vet man inte....:-D

Annonser

Powered by EzPortal