Gift och smitta i mat som gödslas med avloppsslam, ska man vara orolig?

Startat av Andreas, 2008-07-08 19:58

Föregående ämne - Nästa ämne

Andreas

Norrköpings tidningar har här en artikel där det står att certifiering på gång för avloppsslam som konstgödning. http://www.nt.se/ekonomi/artikel.aspx?articleid=3896254

Och visst, att ta tillvara på fosfor är bra men att lägga det på matgrödor..?
Den som inte frågar får inga svar.

Andreas

Tydligen används avloppsslam redan idag på matgrödor "Ännu så länge finns det inte så mycket godkänt svenskt slam - men det kommer att bli mer... det kommer knappast att stå på potatispåsen eller mjölpåsen om maten är odlad med slam säger Lars Sjösvärd: – Det har inte gjort det hittills, vad jag vet, och det finns ingen anledning..." http://www.sr.se/cgi-bin/halland/nyheter/artikel.asp?Artikel=2238674

Hrmm "ingen anledning" är det verkligen så..?
Den som inte frågar får inga svar.

Andreas

En grupp forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt har kommit fram till att det kanske är olämpligt att gödsla med avloppsslam där djur betar eftersom det kan vara en källa för spridning av resistenta bakterier*.  Forskarna har analyserat avloppsslam från Uppsalas reningsverk som används som gödning och hittat resistenta bakterier i 79% proven. Dock sägs att "risken för att bakterier som hamnar på åkrarna ska smitta människor och djur via grödan inte är särskilt stor", vad nu "inte särskilt stor" betyder. http://www.atl.nu/Article.jsp?article=53690

Samtidigt används mer och mer slam på åkrarna på grund av att priset på konstgödsel stigit kraftigt i kombination med att de kommunala reningsverken ger bort slammet gratis.  http://www.atl.nu/Article.jsp?article=51877

*) VRE (vankomycinresistenta enterokocker) är en tarmbakterie som är resistent mot vankomycin (en sorts reservantibiotika som används vid infektioner när inte annan antibiotika hjälper), när VRE kommer in på sjukhusen blir följden svårbehandlade infektioner. Under den första halvan av 2000-talet rapporterades 20 fall av VRE-infektioner per år, 2008 rapporterades 618.
Den som inte frågar får inga svar.

Kari

Usch, vill inte ens tänka på det här. Så följer det med en del läkemedel vad jag förstår.

Citat från: Andreas skrivet 2008-08-08 14:26
det kommer knappast att stå på potatispåsen eller mjölpåsen om maten är odlad med slam


:o Det skulle jag VERKLIGEN vilja veta. På allvar. På riktigt.

Andreas

Enda sättet att garanterat undvika slamgödslat tror jag är att köpa ekologiska produkter..?

För inte räknar väl avlopsslam som kretslopp och ekologiskt, i så fall är det kanske tvärsom - att det ekologiskt odlade är det som är slamgödslat. ;)
Den som inte frågar får inga svar.

Kaktusblomman

Citat från: Kari skrivet 2009-05-29 10:39
Usch, vill inte ens tänka på det här. Så följer det med en del läkemedel vad jag förstår.

:o Det skulle jag VERKLIGEN vilja veta. På allvar. På riktigt.


Apotekstidningen nr 3 i år hade en artikel om det här med läkemedel i naturen. Du kan läsa mer om det och andra inlägg om avloppsslam på min blogg: http://matbluffen.blogspot.com/ Avloppsslammet innehåller antibiotika, hormoner och andra läkemedel. Man har sett att grodor blir tvåkönade och fiskar impotenta där höga halter av avloppsslam släpps ut.Läkemedlen följer med avloppsvattnet ut i havet.  När slammet läggs ut på åkrarna tas läkemedlen upp av grödan och av djur och hamnar så småningom hos människan. Stor risk för resistensutveckling hos bakterier. Men mest oroande är att det innehåller kadmuim, som är en tungmetall och orsakar cancer, njurskador mm.

Kaktusblomman

En kampanj mot spridning av avloppslam har startat i Göteborg, men gäller hela landet. Svenskt vatten försöker dupera oss genom låtsascertifieringen Revaq . Senast i raden av kommuner som tänker sprida avloppslam på åkrarna är Göteborgs kommun via sitt bolag Gryaab. Läs mer på http://www.renakerrenmat.se/index.html[/b]]http://www.renakerrenmat.se/index.html.Stöd kampanjen genom att maila lena.jarlov@renakerrenmat.se

kjpil

Det verkar ju finnas fördelar med att använda slam också? Det hade varit kul att se både till för och nackdelar.

Behöver jag som konsument av vanlig mat vara orolig för allt det där som påstås på hemsidan?

Jag gick in och läste på den där sidan. Jag tänker kommentera det trots att det inte är mitt område - så rätta mig gärna om jag tar fel vilket är möjligt, då ska jag läsa på igen. Först vill jag påpeka att sidan gör flera svepande påståenden utan källor.

Om man exempelvis läser deras "Faktaöversikt", citat: "Jag hävdar att de växtnäringsämnen i slammet som kommer från urin och avföring utgör cirka 15 procent, medan främmande ämnen - som inte kommer från urin och avföring - utgör cirka 85 procent."
Gå in och läs på sidan vad han hävdar att de andra 85% består av, magstarkt? Lägg också märke till hur det inte finns en enda korrekt uppställd referens på hela "faktaöversikten", det vill säga att det inte går att hitta till hans källor.

Det är ganska många svepande slutsatser på sidan. Exempelvis citat: "Samtidigt finns oroande tecken på att kadmiumtillförseln till vår odlingsmark inte minskar, vilket är nödvändigt, utan i stället ökar."

Vad har han fått det där ifrån? Jag gick in och läste "referenserna" längst ner på sidan, trots att jag har starka tvivlel kring de fyra "referensernas vetenskapliga" trovärdighet. I själva verket lyckas jag inte hitta stöd hemsidans påståenden i dem heller.

http://www-mat21.slu.se/publikation/pdf/Mat21%20nr1%202009.pdf har i alla fall uppställda referenser trots att det bara är en författare. Så vitt jag kan bedöma handlar det inte om någon genomgång som tillåter skarpa slutsatser - det är väl snarare en blandning mellan litteraturgenomgång och författarens åsikter?

Oavsett så hittar jag inte stöd för att kadmium ökar - sett ur en längre period borde det minska. Generella befolkningen verkar inte heller få i sig några skadliga mängder. Tvärtom har det ju satts in massa åtgärder för att minska kadmium, det vore väl konstigt om kadmium ökar när de flesta kadmiuminnehållande produkter blivit förbjudna? Elektronikavfall har tidigare stått för en stor del av kadmiumutsläpp - avfallshantering av tungmetaller (farligt avfall, ofta elektronikkomponenter) är hårt reglerade av lagar och föreskrifter så jag förstår inte varför det kommer nya betydande läckage? Dessutom har gränsvärden för kadmiumhalt i mat skärpts ganska mycket, och enligt humanförsök som gjorts ligger människor en bra bit under gränsvärden. Även om jag inte skulle rekommendera att vara rökare så tyder ju siffrorna inte på att kadmium skulle vara den faliga faktorn ens hos denna högriskgrupp för kadmiumförgiftning. Är man ändå rädd för kadmiumet kan man väl köpa kravmärkt?

Jag vill tipsa om att läsa på livsmedelsverkets hemsida om kadmium eller andra gifter i mat, de har något högre trovärdighet. http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Metaller/Kadmium/

Utsläpp är ju såklart inte bra, men att skrämmas är inte heller bra. Dock är jag mycket intresserad av att läsa om det finns seriösare litteratur som stöder påståendena.

kjpil

lol, nu har sidan genomgått radikal förändring... men fortfarande märklig

Andreas

Artikel i Aftonbladet i dag med ordentlig kvällstidningsrubrik och allt "Åkrarna gödslas med p-piller" http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17864805.ab

"Aftonbladet kan avslöja att svenska bönder får minst 36 000 kronor för att täcka sina jordar med tung­metaller, miljögifter, sjukhusavfall och läkemedelsrester.

... Skogsstyrelsen säger blankt nej till slamspridning i skogen, bland annat för att det skulle vara olämpligt att äta bär från sån mark."
Den som inte frågar får inga svar.

Andreas

"När avloppsslam från reningsverk läggs på åkrarna som gödsel följer rester från vissa läkemedel med. Nu ska IVL Svenska miljöinstitutet undersöka hur medicinresterna sprids i miljön. ... - Det behövs mer kunskap om nedbrytning av läkemedel, både i reningsverken och i miljön, för att få bättre miljöklassificeringar. I dag saknar 50 procent av substanserna i FASS databas riskklassificering för nedbrytning på grund av brist på data"

http://www.nyteknik.se/nyheter/bioteknik_lakemedel/medicin_teknik/article3824074.ece

Är det inte en smula märkligt att det är tillåtet att sprida avloppsslam när man inte vet vad det har för verkan?
Den som inte frågar får inga svar.

Andreas

Det blir bara mer och mer märkligt att det är tillåtet att sprida avloppsslam på åkrar.

Det senaste är mikroplastpartiklar som dels i sig har oklar påverkan på växter och djur och dels är de bärare av miljögifter.

"..stora mängder mikropartiklar av plast och textilfibrer finns i hushållens avloppsvatten. ... De mikroskräppartiklar som reningsverken lyckas avskilja hamnar i slammet. Om slammet sedan används som gödning på åkrar följer troligen mikroplastpartiklarna med. ... Om mikroskräpet läggs på åkrarna vet vi inte riktigt vad som händer med ekosystemet och grödorna... Mikroskräpet kan också fungera som bärare av miljögifter. ... Det finns till exempel ftalater, flamskyddsmedel och vissa läkemedelsrester som är partikelbundna. Det gör att det blir ett koncentrat av miljögifter på partiklarna"

Ovanstående saxat ur artiklen "Mikroplast flödar ut i havet via avloppet"
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3852318.ece
Den som inte frågar får inga svar.

Skogis

Du är väl knappast förvånad över att mikroplasten kommer ut i kretsloppet. Dom töffarna som kom på att man kunde tillverka skräpet borde stå för kostnaderna. Nu vet jag inte vilka kostnader men straff borde dom ha >:(

Andreas

Jag kan faktiskt inte ens minnas att jag varit medveten om mikroplaster innan jag läste den där artikeln...

Undrar just hur stor andeldel av mikroplasten i avloppsslammet som är "avsiktligt tillverkad"?

I artikeln nämns urpsrung "fragment av större bitar skräp eller avsiktligt tillverkade mikropartiklar". "fragment av större bitar" borde väl inte vara så stora mänder? Som "avsiktligt tillverkade" nämns "råvara i plastindustrin eller som ingrediens i hygienprodukter". Det som används som "råvara i plastindustrin" lär väl inte komma ut i avloppet? Och vad gäller hygienprodukter så är det alltså skrubbmedel i peelingprodukter.

Är det alltså peelingprodukter som är den stora boven här?

I så fall skall väl både skönhetsindustrin och de som använder deras produkter bära hundhuvudet.

Men framförallt, det är en dålig idé att sprida avlopsslam på åkrarna!
Den som inte frågar får inga svar.

kurt

Nej plastpartiklar avloppet kommer främst från tvättmaskinen. Alla kläder av syntetmaterial avger plastbitar. Men de gör ju ingen större skada på åkern, i stället bryts de långsamt ned där

Andreas

Det låter troligt, men har du nån källa på det? Vore intressant med lite mer kött på benen här. Det är viss skillnad om det är 99.5% tvättmaskinsplast eller 33%.

Apropå ingen störrre skada, binder inte plastpartiklar från tvättmaskinen miljögifter?
Den som inte frågar får inga svar.

Skogis

Idag lyssnade jag på plånboken i P1. Det finns tydligen någon form av silikonpartikel i vissa schampo som ska göra håret glansigare. Rådet var att man skulle undvika dessa tillsatser eftersom det tog en faslig tid innan dom bröts ner i naturen.

Fett hår är väl glansigt redan?

Snabbsvar

Med snabbsvar kan du skriva inlägg medan läser ämnet utan att öppna en ny sida. Du kan fortfarande använda BBC och smileys, precis som i vanliga inlägg.

Notera: Detta inlägg kommer inte synas förrän det godkänts av en moderator.

Namn:
E-post:
Verifiering:
Please leave this box empty:

Vad är rött, ris, rödbeta, mjölk eller salt?:

kortkommandon: tryck alt+s för att skicka/posta eller alt+p för att förhandsgranska

Annonser

Powered by EzPortal